Vad ger ett års extra arbete i pension på marginalen?

Vad är värdet av lön ur ett pensionsperspektiv?

Ladda ner pensionsmodellen här på 

Pension på marginalen? Det är värdet av att jobba ett år till istället för att gå i pension direkt. Om du väljer att arbeta ett år till får du ”en påse pengar”, eller åtminstone en prognos på ”en påse pengar”. Syftet med denna pensionsmodell är att försöka bringa klarhet i detta. Syftet är också att bättre försöka visa vad lön är värt i relation till aktieutdelning. Många får slentrianmässig rådgivning om att ta lön upp till statlig skatt och fattar följaktligen ett slentrianmässigt beslut. Inkomst från lön är pensionsgrundande upp till ca 504 tkr. Alltså väsentligt högre än gränsen för statlig skatt.

När jag, Carl-Magnus Falk på Falköga Företagsrådgivning, började fundera över denna vad ett extra års arbete ger i pension för ett par år sen hörde jag ibland att inkomst av lön var pensionsgrundande upp till 469 tkr, vilket är fel eftersom man då inte har tagit hänsyn till den allmänna pensionsavgiften. Modellen är uppbyggd enligt beskrivningen på Pensionsmyndighetens hemsida och visar förhoppningsvis hur detta hänger ihop.

Pensionsmodellen tar även med ditt fördelningsbelopp för allmän pension i beräkningen. Beroende på din ålder tilldelas du ett fördelningsbelopp vilket är det belopp som din ”påse pengar” delas med för att få fram det belopp som du beräknas få resten av livet. Fördelningsbeloppet beror alltså på din ålder eftersom yngre personer förväntas leva längre i genomsnitt på grund av att medellivslängden ökar över tid.

Det är viktigt att påpeka att prognosen över vad du får i pension är just bara en prognos. Desto närmre pensionsålder du är desto mer korrekt kan prognosen antas vara. För en yngre person blir det således svårare att svara på frågorna i rubriken: Vad är värdet av lön ur ett pensionsperspektiv?

Vi kan sammanfatta några viktiga punkter att tänka på när man använder pensionsmodellen:

  • Uttag av lön är pensionsgrundande upp till 504 tkr för 2018
  • Pensionsprognosen blir mer och mer tillförlitlig desto närmare pension du kommer.
  • Pensionsprognosen är just bara en prognos. För yngre personer är osäkerheten högre över vad ett års extra arbete egentligen ger.