Välkommen till sidan med Gratis Excelmodeller

På denna webbsida kan du ladda ner gratis Excelmodeller som hjälper dig i ditt företagande, tack vare Falköga Företagsrådgivning!

Excelmodeller.se drivs av Falköga Företagsrådgivning

På den här sidan kan ni hitta Excelmodeller för olika användningsområden inom ekonomi, skatt (3:12 reglerna) och redovisning. Tveka inte att mejla er input på modellerna till:

 Falköga Redovisning och Företagsrådgivninginfo@falkoga.com.

Ta del av Falkögas nyhetsbrev

Garantera att du får information om nästa gratis Excelmodell, börja prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi brinner för småföretagare!

Det är Carl-Magnus Falk på Falköga Företagsrådgivning som driver den här sidan. Syftet är att underlätta för Sveriges småföretagare. Syftet med Excelmodeller.se är att underlätta för ert företagande genom att sprida Falköga Företagsrådgivnings Excelmodeller gratis. Givetvis är syftet också att visa er vilken kompetens och engagemang ni tillför er organisation om ni väljer att samarbeta med Falköga. 

Excelmodellers framtid

Än så länge har endast 3:12 Modellen färdigställts men Carl-Magnus Falk, på Falköga Redovisning och Företagsrådgivning, har ytterligare ett 10-tal modeller i sin pipeline.  Ett av syftena med modellerna är att kunna underlätta att upprätta bokslut samt att upprätta årsredovisning. Exempel på modeller som tagits fram är: skattemässig jämförelse mellan att driva sitt företag i enskild firma och starta aktiebolag,  modell för att beräkna successiv vinstavräkning samt en full modell för att upprätta koncernredovisning (inklusive förvärvsanalys). Carl-Magnus Falk har även skapat en controller-modell för analys av intäkter, kostnadskalkyl och bruttovinstanalys. 

Excel Department

Falköga Redovisning och Företagsrådgivning har också inlett ett samarbete med Excelexperterna på Excel Department, med Lukas Lilja i spetsen. Detta samarbete kommer säkerligen resultera i ännu fler och kreativa Excelmodeller, SPÄNNANDE! Ni kommer få höra mer om detta samarbete när det definierats lite mer ingående. Men något som är säkert är att två engagerade, drivna och kreativa killar satt en boll i rullning som kommer att rulla långt.

Grundaren Carl-Magnus

Det är Carl-Magnus Falk på Falköga Företagsrådgivning som driver den här sidan. Syftet är att underlätta för Sveriges småföretagare. Carl-Magnus älskar Excel och allt kreativt som går att skapa med programmet. Excel är det optimala verktyget för att kanalisera Carl-Magnus kreativitet.

Samarbetspartnern Lukas Lilja

WBA är Lukas första språk. Lukas brinner för Excel med en glöd utöver det vanliga. Lukas äger och driver Excel Departement. Lukas tände på alla cylindrar när Carl-Magnus kontaktade honom angående Excelmodeller.se, ett projekt Lukas tycker är mycket spännande. Lukas och Carl-Magnus känner varandra sedan ett par år och samarbetet intensifierades när Excel Department hjälpte Carl-Magnus att färdigställa 3:12 Modellen för snart ett år sedan.