Ladda ner din gratis Excelmodell här!

Helt gratis Excelmodeller kommer släppas succesivt på denna sida. Missa inte när nästa modell släpps, prenumerera på Falkögas nyhetsbrev!

Excelmodeller klara att ladda ner

3:12 Modellen - Optimerar du ditt uttag av lön och utdelning?

3:12-modellen beräknar ditt privata kassaflöde efter samtliga skatter och avgifter i både ditt bolag och för dig privat vid en given vinst i ditt bolag. Det vill säga; vilken lön ska du ta och hur mycket vinst ska delas ut som utdelning för att du ska optimera din privata behållning och betala rätt skatt. 

Pensionsmodellen - Vad får du för pension på marginalen för att arbeta ett år till?

Denna pensionsmodell är till för att hjälpa till att visa hur mycket det faktiskt ger i allmän pension att jobba ett år till på mariginalen. Alltså vad är lön värt egentligen utifrån ett pensionsperspektiv. Prova denna modell. Tänk på att pensionsbeloppet som ges från modellen eller i din pensionsprognos är just endast en prognos. Ju närmre pensionsåldern du är desto säkrare är prognosen.

När blir det mer lönsamt att bedriva verksamheten i enskild firma istället?

I denna Excelmodell fyllder du i din vinst i din enskilda firma och några andra parametrar. Sedan räknar modellen ut hur mycket du skulle tjäna på att ombilda din enskilda firma till aktiebolag. Per år. Syftet med modellen är att egenföretagare snabbt och kostnadseffektivt ska kunna få information om effektiviteten med sin bolagsform. Och på så vis även öka sin kontroll och följdaktligen minska sin stress – så entreprenören kan fokusera på sina affärer.  

Följande Excelmodeller är under utveckling

och ska laddas upp här inom kort 

Beslutsunderlag 3:12

Denna Excelmodell är en ny modul till 3:12 Modellen där ni kommer kunna sitta och laborera med er 3:12 strategi över tid. Alltså göra beräkningar för 3 år framåt i tiden. 

Analysmodell för intäkter och kostnader

Detta är en modell som inte bara kommer ge er information om vad som varit utan även beräknar prognoser utifrån regressionsanalys. 

Modellen för beräkning av successiv vinstavräkning för er intäktsredovisning

Det som gör denna modell extra kreativ, även om den är relativt enkel, är att den ger er en automatisk kontering samt visar hur intäkterna ska redovisas i Årsredovisningen. 

En Excelmodell för förvärvsanalys

Denna excelmodell är inte unik i sitt slag men den hör ihop med ett större projekt som är mer unikt. En konsolideringsmodell (koncernredovising) som gör ett antal beräkningar automatiskt. Detta projekt är det som ligger längst bort i tiden.

En Excelmodell som hjälper er att bokföra kapitalförsäkring

Hur man bokför en kapitalförsäkring är ofta en fråga som kommer upp enligt min erfarenhet. Denna Excelmodell kommer att hjälpa er att bokföra kapitalförsäkring. 

l

En Excelmodell som hjälper er att bokföra direkt pension

Denna Excelmodell kommer vara till hjälp för att bokföra direkt pension. Förhoppningsvis kommer den även hjälpa till med att öka förståelsen för hur direkt pension fungerar.