Efter sex lärorika och minnesvärda år på Parameter Revision. Carl-Magnus engagemang
för småföretagare har visat sig såväl i framtagandet av det kostnadsfria räkneverktyget, som i engagemanget emot
de föreslagna regeländringarna. Han ser nu fram emot att få fortsätta hjälpa företag och föreningar i en mer
självständig roll som revisor och företagsrådgivare. -Jag vill se företag få frodas och göra sin grej. Mitt bidrag är
dels kunskap och erfarenheter av att navigera i livsvillkoren för småföretag. Jag vill ge trygghet och arbetsro. Men
jag vill också finnas med där visioner byggs och sjösätts. Jag kan bidra med ett djupt engagemang och kreativitet. Falköga Revision, Redovisning och Företagsrådgivning har ett brett verksamhetsområde och målgrupperna
fåmansföretag, ideella föreningar och bostadsrättsföreningar. Kundens behov avgör hur jag kommer in i bilden.

Ett led i detta nya är skapandet av denna webbsida. Som kommer fungera som en plattform för Carl-Magnus att dela med sig av sina kreativa excelmodeller gratis. Och på så vis bidra till att underlätta Sveriges företagsklimat.