Vi brinner för småföretagare!

Syftet med Excelmodeller.se är att underlätta för ert företagande genom att sprida Falköga Företagsrådgivnings Excelmodeller gratis. Givetvis är syftet också att visa er vilken kompetens och engagemang ni tillför er organisation om ni väljer att samarbeta med Falköga.

Carl-Magnus Falk

Carl-Magnus älskar Excel och allt kreativt som går att skapa med programmet. Excel är det optimala verktyget för att kanalisera Carl-Magnus kreativitet.

Lukas Lilja

WBA är Lukas första språk. Lukas brinner för Excel med en glöd utöver det vanliga. Lukas äger och driver Excel Departement. Lukas tände på alla cylindrar när Carl-Magnus kontaktade honom angående Excelmodeller.se, ett projekt Lukas tycker är mycket spän-nande. Lukas och Carl-Magnus känner varandra sedan ett par år och samarbetet intensifierades när Excel Department hjälpte Carl-Magnus att färdigställa 3:12 Modellen för snart ett år sedan.

Välkomna till Excelmodeller.se

På den här sidan kan ni hitta Excelmodeller för olika användningsområden inom ekonomi, skatt (3:12 reglerna) och redovisning. Tveka inte att mejla er input på modellerna till Falköga Redovisning och Företagsrådgivning, info@falkoga.com.

Än så länge har endast 3:12 Modellen färdigställts men Carl-Magnus Falk, på Falköga Redovisning och Företagsrådgivning, har ytterligare ett 10-tal modeller i sin pipeline.  Ett av syftena med modellerna är att kunna underlätta att upprätta bokslut samt att upprätta årsredovisning. Exempel på modeller som tagits fram är: skattemässig jämförelse mellan att driva sitt företag i enskild firma och starta aktiebolag,  modell för att beräkna successiv vinstavräkning samt en full modell för att upprätta koncernredovisning (inklusive förvärvsanalys). Carl-Magnus Falk har även skapat en controller-modell för analys av intäkter, kostnadskalkyl och bruttovinstanalys.

Falköga Redovisning och Företagsrådgivning har också inlett ett samarbete med Excelexperterna på Excel Department, med Lukas Lilja i spetsen. Detta  samabete kommer säkerligen resultera i ännu fler och kreativa Excelmodeller, SPÄNNANDE! Ni kommer få höra mer om detta samarbete när det definierats lite mer ingående. Men något som är säkert är att två engagerade, drivna och kreativa killar satt en boll i rullning som de är övertygade kommer att rulla långt.